Odfjellvineyards

"Respekt for miljøet og samfunnet samt økonomisk forsvarlighett"

Bærekraft

Bærekraft skaper og opprettholder forhold hvor mennesker og naturen kan leve side om side i en produktiv harmoni som tilrettelegger for gunstige sosiale, økonomiske og miljømessige forhold til de kommende generasjonene.

Bærekraft har vært en av våre kjerneverdier siden starten. Det er en del av vår misjon og å følge dette prinsippet har ledet oss til å utvikle årlige forbedringsplaner til ulike områder av gårdsdriften.

Logo-Sustentabilidad